Πραγματοποιήθηκαν οι φοιτητικές εκλογές και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, ωστόσο αυτές έγιναν στην σκιά του σχεδίου «Αθηνά» και τις επιπτώσεις που θα έχει στα τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο.
Ούδεις βέβαια επιτρέπεται να ασχολείται με τις ανυπόληπτες φοιτητικές εκλογές την στιγμή που η υποβάθμιση των τμημάτων του Αγρινίου προχωρά… Και για να γίνουμε πιο σαφείς, ήδη στο τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είναι έτοιμος ο νέος οδηγός σπουδών ώστε το τμήμα να ενταχθεί κατ΄ επιταγήν της «Αθηνάς» στην σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο νέος οδηγός σπουδών από 72 μαθήματα που είχε, πλέον θα έχει 48, ώστε το τμήμα από 5ετές να γίνει 4έτες και να ενταχθεί στην σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης θα είναι η ακαδημαϊκή υποβάθμιση του τμήματος, που θεωρείται το καλύτερο τμήμα περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στο τμήμα καθώς ο βαθμός δυσκολίας του θα πέσει και θα γίνει λιγότερο ελκυστικό για τους νέους φοιτητές. Έτσι δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια να μειωθεί και ο αριθμός των φοιτητών του.
Και ενώ υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις παραμένει ακόμη ερωτηματικό γιατί δεν έχουν εγκριθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών, όπως επίσης το γεγονός ότι εδώ και δυόμιση περίπου χρόνια το τμήμα δεν έχει πάρει απάντηση την πρόταση μετονομασίας του τμήματος σε Μηχανικοί Περιβάλλοντος…