Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Ο γρίφος των επίορκων του Δημοσίου

Προσφάτως εισήχθη επισήμως στο λεξιλόγιό μας ο όρος επίορκος δημόσιος υπάλληλος, που πρέπει όμως να ερμηνευθεί στα πλαίσια του ν. 4093/2012, δηλαδή ο δημόσιος υπάλληλος που υπέπεσε στα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 103 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Λέανδρος Ρακιντζής
Το όλο ζήτημα πήρε τεράστιες διαστάσεις δυσανάλογες προς την πραγματική κατάσταση και για μεγάλο χρονικό διάστημα όλα τα ΜΜΕ απασχολούνται πόσοι και ποιοι ήταν οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι και πως έπρεπε να απομακρυνθούν, σε σημείο μάλιστα, που το όλο θέμα έγινε πολιτικό. Oλος αυτός ο θόρυβος με τις επιβαρυντικές επιπτώσεις του θα μπορούσε να αποφευχθεί, εάν εξ αρχής αμέσως με την κατάργηση των παλαιών πειθαρχικών συμβουλίων με τον ν. 4057/2012 και την πρόβλεψη για τη συγκρότηση νέων πρωτοβαθμίων στελεχωμένων κατά πλειοψηφία από δικαστές, είχαν συγκροτηθεί αυτά και είχε επισπευσθεί αρμοδίως η στελέχωσή τους δι' αποστολής ερωτήματος από τον υπουργό Δικαιοσύνης στα αρμόδια ανώτατα δικαστικά συμβούλια για τον ορισμό πειθαρχικών δικαστών. Δυστυχώς όμως βοηθούσης και της αποχής των δικαστών η όλη διαδικασία συγκροτήσεως και στελεχώσεως των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων καθυστέρησε σε σημείο ώστε μετά την πάροδο έτους από την ισχύ του ν. 4057/2012 να μην έχουν στελεχωθεί αρκετά από αυτά και μάλιστα σημαντικά όπως του ΙΚΑ και της περιφέρειας Αττικής, αλλά σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις θα στελεχωθούν και θα λειτουργήσουν σύντομα.

Στο μεσοδιάστημα από την ισχύ του ν. 4057/2012 μέχρι τη λειτουργία των νεοσυγκροτηθέντων πειθαρχικών συμβουλίων λειτούργησαν τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια υπό την παλαιά σύνθεση, ήτοι με τρεις υπαλλήλους, που διορίζει η διοίκηση και δύο αιρετούς.
Αυτά εξέδωσαν σωρεία αποφάσεων και κατά πληροφορίες απαλλακτικές, ώστε οι υπάλληλοι να αποφύγουν τις συνέπειες του ν. 4093/2012, πλείστες των οποίων ούτε μου κοινοποιήθησαν ούτε μπορώ πλέον να ασκήσω κατ' αυτών ένσταση, διότι η αρμοδιότητα αυτή μου αφαιρέθηκε ρητά με τον ν. 4057/2012.
Πιστεύω, ότι εάν είχα λάβει γνώση θα είχα ασκήσει ένσταση σε κάποιες από τις αποφάσεις αυτές και θα είχαν ανατραπεί. Την αρμοδιότητα αυτή έχω κατ' επανάληψη ζητήσει αρμοδίως να μου χορηγηθεί εκ νέου, αλλά συνάντησα επίμονη άρνηση. Σαφώς πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες απομακρύνσεως των επίορκων υπαλλήλων, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον στα πλαίσια του υπάρχοντος πειθαρχικού δικαίου με τη συντόμευση των προθεσμιών για κάθε διαδικαστική πράξη και εάν θεσπισθεί ότι η πρωτοβάθμια πειθαρχική απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και να δοθεί εκ νέου η αρμοδιότητα στον ΓΕΔΔ για την άσκηση ενστάσεων και προσφυγών κατά πειθαρχικών αποφάσεων. Σε βάθος όμως χρόνου το ζήτημα δεν επιλύεται διότι εάν οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι αθωωθούν από τα ποινικά δικαστήρια ή ακυρωθεί η πειθαρχική ποινή απολύσεως στο ΣτΕ, οι υπάλληλοι αυτοί επανέρχονται στην υπηρεσία. Απέστειλα στις 22.2.2013 στον υπουργό Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατάλογο 2.100 περιπτώσεων, για τις οποίες μου είχε κοινοποιηθεί κλητήριο θέσπισμα κατά δημοσίων υπαλλήλων, που αφορούσαν 1.301 πρόσωπα και στις 16.4.2013 νέο κατάλογο με 229 περιπτώσεις, όλες του στενού Δημόσιου Τομέα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν μπορώ να προσδιορίσω τον αριθμό των επίορκων υπαλλήλων που τελικώς θα απολυθούν.
Επίσης, γίνεται μεγάλος θόρυβος για τον έλεγχο των κοπανατζήδων δημοσίων υπαλλήλων, που ασκείται από το ΣΕΕΔ και όχι κατόπιν δικής μου εντολής, όπως ανακριβώς αναφέρεται. Κατά τη δική μου γνώμη όμως, πρέπει να ελέγχονται οι προϊστάμενοι που επιτρέπουν στους κοπανατζήδες να απουσιάζουν, οπότε ο έλεγχος θα γίνει πλέον αποτελεσματικός.
Δυστυχώς, βοηθούσης και της αποχής των δικαστών, η όλη διαδικασία συγκρότησης των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων καθυστέρησε
 
Ο Λέανδρος Ρακιντζής είναι γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, αρεοπαγίτης επί τιμή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...