Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Πλήρως ανεξάρτητη η Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων για φόρους και τελωνεία

Την ανεξαρτητοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που αναλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με φορολογικά και τελωνειακά θέματα προβλέπει το προσχέδιο του επικαιροποιημένου Μνημονίου.

Των Σωτήρη Νίκα, Προκόπη ΧατζηνικολάουΤην ανεξαρτητοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που αναλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με φορολογικά και τελωνειακά θέματα προβλέπει το προσχέδιο του επικαιροποιημένου Μνημονίου που παρουσιάζει σήμερα η «Κ».
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα έχει δικό της προϋπολογισμό, ενώ θα μπορεί να ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη του προσωπικού που χρειάζεται μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Ο γενικός γραμματέας θα μπορεί να προάγει και να δίνει μπόνους στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών ανάλογα με την πορεία των δημοσίων εσόδων. Παράλληλα συστήνεται 5μελές συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχουν άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις τα οποία θα οριστούν από τον υπουργό Οικονομικών. Οι δύο εξ αυτών θα επιλεγούν με βάση τη διεθνή εμπειρία τους στη φορολογική διοίκηση. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων θα είναι μέλος του συμβουλίου. Το συμβούλιο θα δίνει αναφορές στον υπουργό Οικονομικών και θα παρέχει συμβουλές σε πολύ σημαντικές υποθέσεις για τη στρατηγική της φορολογικής διοίκησης. Επίσης θα ελέγχει την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης βάσει των στόχων που έχουν τεθεί Η θητεία των μελών θα είναι 3ετής.

Ειδικότερα, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανατίθενται και οι εξής αρμοδιότητες και διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών:
- Τμήμα εσωτερικών υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών.
- Το προσωπικό του υπουργείου Οικονομικών που υπάγεται στη γενική γραμματεία εσόδων.
- Οι διευθύνσεις της Γενικής Πληροφοριακών Συστημάτων όπως: εισοδήματος, φορολογίας οχημάτων, κεφαλαίου, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές φορολογία ακινήτων, το τμήμα του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων κατανάλωσης, τμήμα τελωνείων, όλες οι διευθύνσεις που ασχολούνται με έσοδα και το τμήμα που ασχολείται με τις διασταυρώσεις στοιχείων.
- Ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας (ΣΔΟΕ) και ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο ΦΠΑ, καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας.
- Ο έλεγχος των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος υπό το οποίο τελούν.
- Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις.
- Ολους τους ελέγχους που διενεργούν τα τελωνεία, τη διακίνηση αγαθών και λαθρεμπόριο καυσίμων.
- Ο γενικός γραμματέας θα μπορεί να ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη του προσωπικού που χρειάζεται μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.
- Θα δημιουργηθεί ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό όπου θα εγγράφονται τα έσοδα της γραμματείας αρχής γενομένης από το 2014.
- Δημιουργία μιας μικρής μονάδας που θα έχει στις αρμοδιότητές της:
α. Τον συντονισμό των ενεργειών για τον προϋπολογισμό της γραμματείας.
β. Παρακολούθηση του προϋπολογισμού.
γ. Θα προτείνει ανακατατάξεις των μη μισθολογικών δαπανών, αναλόγως των αναγκών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...