Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Ήθελαν να σώσουν την πατρίδα και έσωσαν τους εργολάβους!

Με μια ιδιαίτερα προκλητική ρύθμιση που πέρασε στο νομοσχέδιο του Μεσοπρόθεσμου, η κυβέρνηση σώζει τους εργολάβους της χώρας.
ithelan-na-sosoyn-tin-patrida-kai-esosan-toys-ergolavoysΣύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12-11-2012) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Η.6, παρατείνεται η ισχύς των εργοληπτικών πτυχίων 3ης έως 7ης τάξης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013. 
Τί σημαίνει αυτό. Ότι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν πληρούν ή όχι τις προϋποθέσεις και τους δείκτες βιωσιμότητας που απαιτούνται (ίδια κεφάλαια, ρευστότητα, δάνεια κ.λπ.) ώστε να ανανεώσουν τα εργοληπτικά τους πτυχία, μπορούν να κατεβαίνουν σε διαγωνισμούς και να διεκδικούν έργα δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και με τις ευλογίες της κυβέρνησης... 
Το άλλο παράδοξο της εν λόγω ρύθμισης, είναι ότι αυτή πέρασε στο νομοσχέδιο που προέβλεπε την εθνική σωτηρία της χώρας! Εξάλλου το ζήτημα αυτό, είχαν προσπαθήσει να το περάσουν στην Βουλή, ωστόσο λόγω αντιδράσεων από τους βουλευτές, αποφάσισαν τελικά να το ενσωματώσουν στο Μεσοπρόθεσμο... Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε όμως την ιδιαίτερα περίεργη σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που τάσσεται κατά των εργολαβών και έχει προσέλθει σε δεκάδες διαμαρτυρίες κατά αυτών.  Τί γίνεται στην Κουμουνδούρου, μήπως δεν έχετε δει την ρύθμιση ή απλά κάνετε τα στραβά μάτια;
Καταλήγοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η ρύθμιση αυτή αφορά τους τεχνικούς ομίλους: Μηχανική, ΑΕΓΕΚ, Ιντρακάτ, ΜΕΤΚΑ, Τέρνα, J&P Άβαξ, ΑΚΤΩΡ, Μοχλός και Αθηνά. Σημειώνεται ότι πολλές από τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, κατέθεσαν φάκελο παράτασης, με χρήση προσωρινων λογιστικών καταστάσεων για τις οποίες εγείρονται σοβαρά ερωτήματα ως προς την ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών που αναφέρουν.
Όπως αναγράφεται στο ΦΕΚ:
Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12-11-2012) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Η.6.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 1906/1990, 3614/2007 ΚΑΙ 4070/2012
3. Το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 141 Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 ή έχουν πάρει παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 έως τις 31.12.2012, παρατείνονται μέχρι 30.6.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό αίτημα έως και εξήντα (60) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σημείωση επί της βεβαίωσης εγγραφής της εταιρείας για τη χορηγηθείσα παράταση. Βεβαιώσεις εγγραφής χωρίς τη σχετική σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΑΡΘΡΟ 141 ΤΟΥ Ν. 4070/2012
Άρθρο 141
Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3669/2008 (Α` 116) που έχουν ημερομηνία λήξης από 1.1.2012 έως 30.6.2012, παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2012, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό αίτημα έως και εξήντα (60) ημέρες μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου ή έχουν υποβάλλει στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σημείωση επί του πτυχίου της εταιρείας για τη χορηγηθείσα παράταση. Πτυχία χωρίς τη σχετική σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
newpost.gr 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...