Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Ο Αντιπρόεδρος της Χρυσής Αυγής

του Τάκη Καπώνη
Το άρθρο 67 του Συντάγματος ορίζει με ποία πλειοψηφία η Βουλή λαμβάνει αποφάσεις. Ειδικότερα ορίζει ότι κατ’ ελάχιστο η Βουλή για να λάβει απόφαση θα πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία που ποτέ  δεν μπορεί  να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού  των βουλευτών δηλαδή ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη 75 Βουλευτών που να εξέφρασαν θετική γνώμη για ένα ζήτημα που τέθηκε προς ψηφοφορία.
Επίσης ο κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 8 προβλέπει τη διαδικασία εκλογής των μελών του Προεδρείου μεταξύ αυτών και των Αντιπροέδρων. Από το άρθρο αυτό προκύπτει ότι για την εκλογή των μελών του Προεδρείου, απαιτείται μυστική ψηφοφορία και με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 67 του Συντάγματος προϋποθέσεις και πλειοψηφίες.

Κατά ρητή παραπομπή δηλαδή το άρθρο 8 του Κανονισμού της Βουλής, στο άρθρο 67 του Συντάγματος, απαιτεί για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Βουλής να εκφραστούν με θετική ψήφο 75 μέλη της Βουλής.
Κατά την εκλογή του Ζ΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, προταθέντα από το κόμμα της Χρυσής Αυγής, δεν σχηματίσθηκε η απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής πλειοψηφία. Αντί των απαιτούμενων 75 θετικών ψήφων σχηματίσθηκε πλειοψηφία 41 θετικών ψήφων που υπολείπεται του ανωτέρω ορίου.
Κατά ταύτα ορθά δεν εξελέγη έβδομος Αντιπρόεδρος της Βουλής και έμεινε κενή η θέση διότι δεν σχηματίσθηκε η απαιτούμενη από το νόμο πλειοψηφία.
Προς επίρρωση των ανωτέρω η διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 Σ ορίζει ότι οι βουλευτές έχουν απεριόριστο δικαίωμα γνώμης και ψήφου. Δεν υποχρεούται από καμία διάταξη του Συντάγματος ο Βουλευτής να ψηφίζει ή να μην ψηφίζει κάποιον υποψήφιο για Αντιπρόεδρο της Βουλής.
Είναι ενδιαφέρουσα η πρόθεση της Χρυσής Αυγής να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασκώντας το νόμιμο δικαίωμα της για δικαστική προστασία. Έτσι εμμέσως θα αναγνωρίζει και τις αποφάσεις που αυτό εκδίδει. Μεταξύ αυτών είναι η αναγνώριση του Ουράνιου Τόξου το οποίου οι δεδηλωμένοι στόχοι περιλαμβάνουν την υπεράσπιση της μακεδονικής μειονότητας που ζει στην Ελλάδα. Την απόφαση για την αναγνώριση της Τουρκικής Ένωσης Θράκης της οποία τα μέλη θεωρούν εαυτό Τούρκικής καταγωγής και όχι απλά Μουσουλμάνους που τους θεωρεί το Ελληνικό Κράτος.
Τις πολλαπλές καταδικαστικές αποφάσεις για τα δικαιώματα των παρανόμων μεταναστών με τελευταία την εξευτελιστική για δυτικό κράτος καταδικαστική απόφαση για βιασμό μετανάστη από λιμενικό (Zontul κατά Ελλάδας) ή την απόφαση της 21.1.2011, M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδος για την απάνθρωπη μεταχείριση που επεφύλαξε η Ελλάδα στον M.S.S. ομοφυλόφιλό παράνομο Αφγανό μετανάστη και την καταδίκη του Βελγίου για την έκθεση σε απάνθρωπες συνθήκες τον  M.S.S. απελαύνοντας τον στην Ελλάδα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...