Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Ιδού τα μέτρα-σοκ του Νέου Μνημονίου -Στην πρέσα οι μισθωτοί

Ένα πραγματικό υφεσιακό τσουνάμι είναι το Νέο Μνημόνιο στο οποίο συμφώνησαν οι τρεις αρχηγοί στην πολύωρη χτεσινοβραδυνη σύσκεψη, παρότι μένει να διευκρινιστεί το τι θα γίνει τελικά με τις επικουρικές συντάξεις. 

Τα βασικά μέτρα που προβλέπει το Νέο Μνημόνιο και αφορούν τους μισθωτούς είναι:
 • Μείωση -22% στον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς και σε όλα τα κλιμάκια του βασικού μισθού! 
 • Μείωση -32% στον κατώτατο μισθό για όλους τους νεοεισερχόμενους στην εργασία μέχρι 25 ετών
 • Πάγωμα μισθών μέχρι να λήξει το Πρόγραμμα, χωρίς να προσδιορίζεται το πότε προβλέπεται να γίνει αυτό.
 • Αναθεώρηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ώστε οι μισθοί να είναι παρόμοιοι με χώρες που «ανταγωνίζονται» την Ελλάδα, με παράδειγμα την Τουρκία και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 • 150.000 αποχωρήσεις από το Δημόσιο έως το 2015 με επαναφορά της εργασιακής εφεδρείας που ο Δημήτρης Ρέππας είχε ανακηρύξει «νεκρή»!
 • Ως προς την μετενέργεια, το διάστημα μετά τη λήξη της κλαδικής σύμβασης, από έξι μήνες που είναι σήμερα, θα περιοριστεί στους τρεις. Μετά τη λήξη του τριμήνου, εάν δεν έχει υπογραφεί νέα κλαδική σύμβαση, οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με βάση την εθνική συλλογική σύμβαση.  
 • Στις ΔΕΚΟ η βασική αλλαγή είναι η κατάργηση της μονιμότητας, ενώ παράλληλα προβλέπεται μείωση των ειδικών μισθολογίων έως τον Ιούνιο, επανεξέταση μισθολογικών κλιμακίων και αποχώρηση 150.000 υπαλλήλων έως το 2015.
Αναλυτικότερα τα σκληρά μέτρα που περιλαμβάνει το Νέο Μνημόνιο είναι:
Συντάξεις
 • Μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης κατά 0,4% του ΑΕΠ (ή 600 εκ. ευρώ) με νόμο-πλαίσιο για τα επικουρικά Ταμεία.
 • Μειώνονται -δεν υπάρχει οριστική συμφωνία επ' αυτού- με αναδρομική ισχύ από 1/1/2012 κατά 15% οι κύριες συντάξεις των ταμείων ΔΕΗ, ΟΤΕ, και των Τραπεζών  και 7% στο ΝΑΤ.
 • Επανεξετάζονται τα εφάπαξ των ταμείων στα τέλη Ιουνίου.
 • Αναθεώρηση της μεθόδου συλλογής ασφαλιστικών εισφορών. Ολοκλήρωση προγράμματος έως Σεπτέμβριο 2012. Από το Μάρτιο 2012 ενοποίηση είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρων και ενοποίηση ελέγχου καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Επιδόματα
 • Μειώνονται τα διάφορα επιδόματα και μπαίνει εισοδηματικό όριο με στόχο να εξοικονομηθεί το 1,5% του ΑΕΠ. Το μέτρο ισχύει μέχρι το 2015.
Αγορά Εργασίας
 • Μειώνεται ο κατώτατος μισθός κατά 22% σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια.
 • Παγώνει ο κατώτατος μισθός στα νέα επίπεδα (μετά την παραπάνω μείωση)  έως το τέλος του Προγράμματος.
 • Μειώνεται περαιτέρω κατά 10% ο κατώτατος μισθός για τους νέους έως 25 ετών.
 • Έως τέλη Ιουλίου 2012, θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της ΕΓΣΣΕ με σκοπό την ευθυγράμμιση αυτής με τις ανταγωνιστικές χώρες, όπως Τουρκία και Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 • Η μέγιστη διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων ορίζεται στα τρία χρόνια.
 • Οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν ένα χρόνο μετά τη νομοθέτηση του προγράμματος.
 • Μείωνεται η ισχύς της μετενέργειας των συμβάσεων από έξι μήνες σε τρεις.
 • Αν δεν υπάρχει νέα συλλογική σύμβαση εργασίας μέσα σε τρεις μήνες, τότε θα υπολογίζεται ως «βάση» ο βασικός μισθός της ΕΓΣΣΕ. Διατηρούνται έως τη σύναψη νέας συμφωνίας (συλλογικής ή ατομικής). γενικά επιδόματα όπως: θέσης, παιδιών, εκπαίδευσης, επικινδυνότητας.
 • Καταργείται με νόμο η μονιμότητα σε όλες τις εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ, τράπεζες).
 • Παγώνουν οι ωριμάνσεις (αυτόματες αυξήσεις ανά τριετία) μέχρις ότου η ανεργία μειωθεί κάτω από 10%!
 • Καταργείται η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία. Στη διαιτησία μπαίνουν μόνο οι βασικοί μισθοί. Λαμβάνονται υπόψη η οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
 • Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 2% με κατάργηση των εισφορών για ΟΕΚ-ΟΕΕ. Οι δύο αυτοί οργανισμοί κλείνουν.
 • Περαιτέρω μείωση κατά 3% των εισφορών ΙΚΑ από 1.1.2013 χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός. Και η πιο απίστευτη πρόβλεψη; Εάν από τη μείωση των εισφορών προκύψει επιπρόσθετο κόστος στον προϋπολογισμό τότε προβλέπεται αναπροσαρμογή των συντάξεων!
 • Μετά από αναλογιστικές μελέτες και διάλογο τα ειδικά επικουρικά ταμεία εταιριών με ιδιαίτερο κόστος ασφαλιστικών εισφορών να εξομοιωθούν με τις εισφορές άλλων επιχειρήσεων που καλύπτει το ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβαρυνθεί κρατικός προϋπολογισμός.
Τσεκούρι σε όλο το Δημόσιο
 • Επανεξέταση όλων των ειδικών μισθολογίων με στόχο εξοικονόμηση ποσού 0,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.
 • Επανεξέταση μισθολογικών κλιμακίων.
 • Μείωση αριθμού δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 ως το 2015.
 • Διατήρηση προσλήψεων 1:5.
 • Επαναφορά της εργασιακής εφεδρείας.
 • Μείωση συμβασιούχων.
 • Περιορισμός εισαγωγών σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και γενικά σε σχολές που εξασφαλίζουν αυτόματη πρόσληψη στο δημόσιο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...