Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Τ.Ε.Ε.: Συνεχίζεται η εργολαβία ισοπέδωσης των διπλωματούχων μηχανικών

Το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνεχίζει την εργολαβία ισοπέδωσης των διπλωματούχων μηχανικών
Κατατάσσει τους αποφοίτους ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ ή ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ σε βαθμούς της κατηγορίας ΠΕ ως τετραετούς φοίτησης
Την έντονη αντίδραση του ΤΕΕ προκάλεσε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων βάση του οποίου κατατάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ ή ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ που διορίστηκαν και υπηρετούν σε κλάδους εκπαιδευτικών, προκειμένου - όπως αναφέρεται στο έγγραφο - να αναγνωριστεί ο χρόνος φοίτησης τους ως χρόνος τετραετούς δημόσιας Υπηρεσίας και να τύχουν της αντίστοιχης μισθολογικής εξέλιξης!
Η απαράδεκτη αυτή μεθόδευση αποκαλύπτει από τη μια τις σταθερά πελατειακές σχέσεις οι οποίες συνδέουν το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τους τεχνολόγους απ’ την άλλη μια εγγράφως ομολογούμενη παρανομία σε βάρος των δημόσιων οικονομικών, κατάσταση την οποία βιώνουν κατά το χειρότερο τρόπο όλοι οι Έλληνες.

Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης ΠΕ και ΔΕ (Διευθύνσεις Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ/ Τμήματα Β’) του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έστειλε προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες έγγραφο (υπ’ αριθ. 30.11.2011/ 13470/Δ2) και, μάλιστα, με την ένδειξη «Εξαιρετικά Επείγον», επισημαίνοντας ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Αϋ/27-10-2011)», οι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ ή ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ που έχουν διοριστεί και υπηρετούν σε κλάδους εκπαιδευτικών, όπως οι κλάδοι ΠΕ20 - Πληροφορικής και ΠΕ17 - Τεχνολόγων, κατατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ !
Σε επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, καταγγέλλει το γεγονός τονίζοντας ότι «είναι πλέον προφανής η προσπάθεια του Υπουργείου σας, ακόμη και παρανομώντας, να εξυπηρετήσετε συγκεκριμένες συντεχνίες, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις σας, ισοπεδώνοντας τους Διπλωματούχους Μηχανικούς».
Επισημαίνει επίσης και την «εκπληκτική πρόβλεψη», η οποία καταγράφεται στο έγγραφο του Υπουργείου, ότι «ο χρόνος φοίτησης των παραπάνω ειδικοτήτων έχει αναγνωρισθεί για μισθολογική εξέλιξη ως χρόνος τετραετούς δημόσιας Υπηρεσίας» και καταλήγει ότι «το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δεν θα αφήσει την Υ πουργό Παιδείας να συνεχίσει την εργολαβία ισοπέδωσης των Διπλωματούχων Μηχανικών, ακόμη κι αν πιστεύει ή δηλώσει ότι το Δίπλωμά της είναι ισότιμο με ΚΑΤΕΕ ή ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ».
Αντίστοιχη επιστολή για το ίδιο θέμα αποστάλθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...