Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Σγουρός κατά Βορίδη: «Χωρίς χρήματα δεν παίρνουμε καμιά αρμοδιότητα»

Στα όπλα ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, με αφορμή την ενέργεια του υπουργού Υποδομών Μάκη Βορίδη να μεταφέρει αρμοδιότητες του υπουργείου του στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, όπως προβλέπει ο νόμος Ν. 4018/2011. Ο περιφερειάρχης Αττικής, με επιστολή του στον υπουργό Υποδομών, αντιδρά έντονα, λέγοντάς του πως δεν πρόκειται να πάρει καμία αρμοδιότητα χωρίς να έχει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι μαζί με τις υποχρεώσεις θα δοθούν στην Περιφέρεια και οι απαραίτητοι πόροι. Μάλιστα καταγγέλλει ως παράνομη την μεταβίβαση αυτών των αρμοδιοτήτων, ενώ κάνει λόγο για μετάθεση χρεών που δημιούργησε το υπουργείο Υποδομών.

Η επιστολή Σγουρού
«Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μας, αλλά και του πλήθους των επιστολών μου προς τους προκατόχους σας, σχετικά με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 4018/2011 από το υπουργείο σας προς την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα εξής», σημειώνει μεταξύ άλλων στην επιστολή του.
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από την Περιφέρεια Αττικής, αποτελεί η μεταφορά των αντίστοιχων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και από το ίδιο το κείμενο του ανωτέρω νόμου, που ορίζει ότι "πόροι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκεκριμένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συμβάσεων των υπηρεσιών της παραγράφου 1, μεταβιβάζονται υποχρεωτικά με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων στην Περιφέρεια Αττικής"», συμπληρώνει.
Επικαλείται, δε, τόσο το άρθρο 102 παρ. 5 του Συντάγματος όσο και πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επιβάλλουν την ταυτόχρονη μεταφορά των πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται:
«Έχει κριθεί, ειδικότερα, ότι από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος και από τις ειδικότερες αρχές της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ συνάγεται ότι για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, απαιτείται...... συγχρόνως με τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων πρέπει να μεταφέρονται και οι αντίστοιχοι πόροι. Εν περιπτώσει δε μη εκπληρώσεως αυτών των προϋποθέσεων, η κανονιστική πράξη περί μεταβιβάσεως των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε Ο.Τ.Α. παρίσταται μη νόμιμη» (βλ. ΣτΕ 506/2010)», σημειώνει.
«Και επειδή, δυστυχώς, στην Ελλάδα ισχύει το ρητό "μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται", σας ενημερώνω», λέει ο Γιάννης Σγουρός, «πως η Περιφέρεια Αττικής σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αναλάβει δεσμεύσεις που δεν της ανήκουν και δε θα υπογράψει κανένα πρωτόκολλο παραλαβής ή άλλο διαδικαστικό έγγραφο, εάν προηγουμένως δεν μεταφερθεί το σύνολο των προβλεπόμενων, από το νόμο, πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών».
«Σε κάθε δε περίπτωση, είναι αυτονόητο ότι η υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής θα εξαντληθεί στις δεσμεύσεις που αφορούν έργα σε εξέλιξη και μελλοντικά έργα, για τα οποία φυσικά θα μεταβιβαστούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφορά χρέη παρελθόντων ετών από την λειτουργία των υπηρεσιών υπό τη διοίκηση του Υπουργείου σας, καθώς τα χρέη αυτά αποτελούν ευθύνη και βαρύνουν τον υπόχρεο που έχει δημιουργήσει, σε βάθος ετών, τα χρέη αυτά», καταλήγει.
Στη συνέχεια της επιστολής, δε, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός δήλωσε:
«Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μου ως περιφερειάρχης Αττικής είχα ως στόχο τις καθαρές σχέσεις με τον πολίτη αλλά και με τα συνεργαζόμενα Υπουργεία. Πρόθεσή μας είναι να παρέχουμε υψηλής στάθμης υπηρεσίες στους πολίτες. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες πιστώσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και ελπίζουμε ότι η κεντρική διοίκηση θα συνδράμει ουσιαστικά και αποφασιστικά, ώστε να είμαστε συνεπείς τόσο στις αρμοδιότητες όσο και στις οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...