Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Αλαλούμ με την εφεδρεία


Εργασιακή εφεδρεία πολλών ταχυτήτων φαίνεται ότι προωθεί η κυβέρνηση. Χθεσινή εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την εφαρμογή του σχετικού νόμου ανατρέπει βασικά σημεία προηγούμενης εφαρμοστικής εγκυκλίου, θολώνοντας το τοπίο όσον αφορά στην τύχη του μέτρου, που αποτελεί βασικό αίτημα της Τρόικας. Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση χάνει το «μπούσουλα» στην εφαρμογή του καθεστώτος, το οποίο, σύμφωνα πάντα με τους αρχικούς σχεδιασμούς, στέλνει μέχρι τα τέλη του χρόνου 30.000 υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα εκτός εργασίας, με αποζημιώσεις πείνας.

Θολό τοπίο
Η χθεσινή εγκύκλιος Ρέππα δείχνει να παραπέμπει στις «ελληνικές καλένδες» την εφεδρεία στην ΕΡΤ. Σε αντίθεση με την εφαρμοστική εγκύκλιο, δεν γίνεται ξεκάθαρη αναφορά για την εφεδρεία σε κανέναν από τους μεγάλους οργανισμούς που πρόκειται να συγχωνευθούν. Δηλαδή, απουσιάζει η σχετική λίστα, μέσα στην οποία βρίσκεται και η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Η εγκύκλιος αλλάζει ημερομηνίες ένταξης στην εφεδρεία εργαζομένων αορίστου χρόνου που θέλουν δύο χρόνια για να βγουν στη σύνταξη. Παράλληλα, φέρνει… τούμπα το χάρτη αναφορικά με τους απασχολούμενους αορίστου χρόνου οκτώ φορέων, που καταργούνται με τις διατάξεις του ν. 4002. Σύμφωνα με την προσθήκη της τελευταίας στιγμής, όσοι από αυτούς έχουν προλάβει να μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες δεν πρόκειται να τεθούν σε εφεδρεία, παρά το γεγονός ότι η πρώτη εφαρμοστική εγκύκλιος προέβλεπε ότι οδηγούνταν συνολικά στον… πάγο.
 Διαφοροποιήσεις
Η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή πύλη της «Διαύγειας», παρουσιάζει τρεις μεγάλες διαφορές, σε σύγκριση με το περιεχόμενο της εγκυκλίου η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Ειδικότερα:
* Στην εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», δεν υπάρχει σαφής αναφορά για την εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας στους μεγάλους φορείς του Δημοσίου που βαίνουν προς κατάργηση ή συγχώνευση. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την ΚΕΔ, τον ΟΔΔΥ, τον ΟΣΚ, τη ΔΕΠΑΝΟΜ, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και την ΕΡΤ, που σήμερα απασχολούν περίπου 7.000 άτομα.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η εφαρμογή του καθεστώτος της εφεδρείας στην ΕΡΤ μπορεί να καθυστερήσει, παρά το γεγονός ότι αρχικώς είχαν τεθεί ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, με αυστηρές ρήτρες. Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει τι θα γίνει με τους υπόλοιπους μεγάλους φορείς.
* Στην εφαρμοστική εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του προηγούμενου μήνα, αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων που καταργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4002/ 2011 (πρόκειται για οκτώ φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού, το Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου και ο Σταθμός Ελέγχου Κάπρων) εντάσσονται από την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή από τις 27 Οκτωβρίου) στην εργασιακή εφεδρεία. Στην εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», ναι μεν ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο καθεστώς από την έναρξη ισχύος του νόμου, ωστόσο προστίθεται η φράση «εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς τους», ανοίγοντας, σύμφωνα με στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, «παράθυρο» για να σωθούν εργαζόμενοι.
* Στην εφαρμοστική εγκύκλιο επισημαίνεται ότι το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εργαζομένων στους φορείς του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των επιχειρήσεών τους, των ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, των δημοσίων επιχειρήσεων, των οργανισμών και των ανωνύμων εταιριών θα περνούσε σε εφεδρεία, μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή στις 27 Νοεμβρίου) και μέχρι τη λύση της σχέσης εργασίας του. Με την εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε χθες, η συγκεκριμένη κατηγορία θα ενταχθεί τελικά στο καθεστώς από την 1η Ιανουαρίου.
Η σχέση εργασίας του παραπάνω προσωπικού λύεται αυτοδικαίως, όταν συντρέξουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε 35 χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωμα αυτό αποκτάται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2013. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε εφεδρεία για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια.
 Απόλυση  χωρίς  αποζημίωση
 Από «συμπληγάδες» θα περάσουν άμεσα οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου 22 οργανισμών και φορέων που βαίνουν προς συγχώνευση. Αυτοί θα ενταχθούν σε εφεδρεία και, επομένως, σε προγραμματισμένη απόλυση, από την 1η Ιανουαρίου 2012, εφόσον μέχρι τις 30 Νοεμβρίου δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς τους από τα αρμόδια όργανα.
Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι φορείς υποδοχής πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
* Με απόφαση του οργάνου διοίκησης των φορέων υποδοχής, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, σε αριθμό ίσο με το προσωπικό των κατηγοριών αυτών που μεταφέρθηκε και εντάχθηκε σε αυτούς, εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
* Εάν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του ανωτέρω προσωπικού στο καθεστώς αυτό, το σύνολο του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ του φορέα υποδοχής θεωρείται πλεονάζον και εντάσσεται αυτοδικαίως από την 1η Ιανουαρίου σε εργασιακή εφεδρεία.
* Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία του παραπάνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζομένου στο φορέα προέλευσης ή υποδοχής, εντασσομένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν τη μικρότερη προϋπηρεσία.
Οι εργαζόμενοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που θα ανέβουν το «γολγοθά» της εφεδρείας όχι μόνο θα απολύονται στο τέλος της… διαδρομής, αλλά δεν θα λαμβάνουν καν την αποζημίωση της απόλυσης. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, το ποσό της αποζημίωσης θα αφαιρείται από το 60% του βασικού μισθού που θα λαμβάνουν για 12 ή 24 μήνες οι έφεδροι.
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...